Rummene i børnehaven

Opsamleren

Vi er i vores opsamling fra 07:00-8:15, samt fra 15:45 til lukketid hver dag. Vores opsamlingslokale ligger på Østerbrogården på 4. sal. Vi har egne lokaler, så vores børn ved, hvor de skal gå hen, når de kommer om morgenen og eftermiddagen.

 

Bussen

Vi betragter bussen som et rum på lige fod med de mange andre, vi har i børnehaven. Det er et sted, hvor børnene kan finde ro, sidde og fordybe sig i en samtale, med en god ven eller med en voksen, og/eller sidde i egne tanker for en tid, uden at blive forstyrret.

Af sikkerhedsmæssige årsager, bliver vi i bussen nødt til at have en del regler, som er ufravigelige, f.eks. at vi kører præcis 8:30. Alle børn skal have sele på, når vi kører. Det er strengt forbudt, at tage denne af under køreturen, og alle børn skal blive siddende på deres pladser, indtil vi er ankommet.
Som alle andre steder i vores hus, vægter vi, at man i og omkring bussen, udviser hensyn over for andre, hjælper dem, som ikke kan selv, lader være med at skubbe og sørger for, at alle kommer ind og ud af bussen med livet i behold – hvilket også altid lykkes.

Rammerne i bussen er med til at bibringe børnene en forståelse for og nødvendigheden af, at kunne udvise hensyn.

Vi opfordrer aktivt de ældre børn til at være opmærksomme på de mindste, og giver dem derved muligheden for at tage ansvar for andre, og der igennem udvikle eget billede af egen formåen, samt styrke sammenholdet blandt børnene. En kammerat man har hjulpet, husker man bedre.

 

Garderober               

Vi er ude så meget som det er os muligt i al slags vejr. Det giver os en masse tid i garderoberne. Børnene bliver naturligvis, og heldigvis, smurt ind i mudder, de bliver våde, og de skal have skiftet tøj. Vores garderobeplads er ikke den største, og selv om vi har 30 børn i den ene garderobe og 30 i den anden, forsøger vi at undgå det helt store kaos.

Børnene har hver deres rum. Hvor forældrene sørger for at der er skiftetøj, sutsko, regntøj, gummistøvler mv. til rådighed. Når alle børn på én gang skal hjælpes, er pladsen trang. For at skabe større overskuelighed og ro, kommer børnene løbende ind for at skifte tøj og hente tasker.

I opsamleren har vi gaderober i det store lokale, her har børnene ikke egen plads, man tager bare en tom knage og hænger sit tøj på.

 

Køkkenet                       

Køkkenet i Lynge er totalt renoveret i slutningen af 2009. Køkkenets funktion er at give børnene et sted, hvor de kan sætte sig og spise en mad fra madkassen, få et plaster på, hvis de har slået sig, læse en bog, bage boller og meget andet.

 

Naturstuen                 

Da vi er en børnehave med megen fokus på naturen i vores daglige arbejde, har det været naturligt for os at have en naturstue. Naturstuen er en base, hvor vi i hverdagen søger ud fra. Naturstuen flytter ud i den virkelige verden, og ind igen for at hente inspiration i de mange naturbøger og magasiner, vi har på stuen.

Vi samler alt, hvad der har interesse for os på stuen, fordi vi mener at barnet ikke kun skal have en teoretisk viden fra bøger, men i højere grad have mulighed for at kunne sanse og få en fornemmelse for de elementer, vi løbende taler om.

Vi arbejder ud fra årstiderne og deres specifikke kendetegn.

Vi laver spiringsforsøg, henter materialer udefra ind på stuen og søger at finde anvendelsesmuligheder for disse, baseret på den givne situation, altid med udgangspunkt i naturen.

På stuen har vi diverse samlinger, som vi enten har samlet i haven, på ture, eller ting, som børnene løbende er kommet med. F.eks. har vi af forældre fået en del udstoppede fugle. Vi har sten i mange forskellige former og farver, og vi har kogler, blade samt en masse andre naturting.

Vi har flere akvarier med forskellige slags fisk, som børnene naturligvis er med til at fodre. Det er alt sammen processer, hvis hensigt er at vække vores nysgerrighed og nuancere vores billede af naturen og os selv.

 

Eventyrstuen

Vi har ikke brug for et ”vildt” rum inden døre, for i vores dejlige have er der plads til alle de fysiske udfoldelser. Og vores erfaring er at musik, dans, sang, udklædning og et sted til at spille og agere i en anden verden og i en anden karakter, betyder meget for børnene.

Musik er noget vores børn elsker. Der bliver  spillet musik fra trommer og andre slagtøjsinstrumenter, sunget sange børnene kan lide, leget sanglege og rytmik i rummet. Eventyrstuen har direkte adgang til vores lille veranda, og her bliver der tit danset til guitar- eller trommespil, eller disco toner, klassiske rytmer eller én af alle de andre cd’er børnene så gerne vil låne os, eller vi selv har.

 

Legestuen

I vores børnehave vægter vi børnenes leg, som noget af det vigtigste i børnehavelivet.

Børnenes leg indeholder en masse forskelligheder og en mængde læring, og ikke alle børn er ved egen kraft i stand til at udvikle sig til en god leger, med en masse fantasi.

Disse børn skal støttes i deres udvikling, og her bruger vi bl.a. legestuen. For selvom der er masser af plads udenfor, er der hver dag børn, der i mindre legegrupper får lov til at lege inden for.

Legestuen ligger på 1. sal i vores dejlige hus.

På vej op ad trappen aftaler børnene, hvad de skal lege, hvor og hvilke ting de skal bruge. Og de går straks i gang med at lege med biler, dukker, tog- og bilbaner på hele gulvet, bygge huler, eller lege ”far-mor-og-børn”. Både stole, borde og gulv bliver brugt som redskaber i deres lege, og stuens lave reoler giver mulighed for også at lege mere privat, hvis der f.eks. er flere grupper børn oppe og lege.

Legetingene på stuen er alles ansvar – også børnenes. Derfor hjælper og fastholder vi børnene i, at de skal være med til at rydde op, inden de begynder at lege med noget nyt, eller når de er færdige med deres leg.

 

Tegnestuen

På børnehavens tegnestue, har børnene mulighed for at fordybe sig i kreative processer og aktiviteter. Det kan være at tegne en tegning til sin farvelmappe, mor eller far, bedste ven. Tegnestuen giver også mulighed for at lave andre kreative aktiviteter da materiale udvalgte er meget stort er grænsen for, hvad der laves der er kun begrænset af fantasien.

 

Bibliotekshjørnet                

I vores børnehave har vi et bibliotekshjørne. Det har vi, fordi bøger er vigtige for os. Vi kan lide at læse, og vi kan lide at fortælle historier. Vi har en masse gode bøger, som vi har købt eller fået foræret af forældrene.

Rummet giver børnene mulighed for fordybelse. Børnene kan i fred og ro sidde og ”læse” i en god bog. De kan trække sig tilbage og være alene, eller kan lege en leg med en ven, uden at skulle forholde sig til de indtryk, som ofte kan være svære at sortere fra, når mange børn er omkring en.

Selv om vi også bruger historiefortælling andre steder og ofte som en fælles ”leg” i haven, er det vigtigt for os at have et rum til bøgernes, historiernes og fantasiens univers.

 

Værkstedet

Værkstedet er gennem 2009 blevet istandgjort og kan nu anvendes som et multifunktionelt fordybelsesrum, hvor temaerne og projekterne er mange, men altid med fokus på den enkeltes kompetencer og øjeblikkets færdigheder.

På værkstedet kan der eksperimenteres med andre materialer end dem, man umiddelbart forbinder med et værksted. Man kan klippe klistre og eksperimentere med diverse materialer, f.eks. perler, papmache, ler, stof, maling, ting fra naturen, genbrugsmaterialer m.v. Når værkstedet er åbent, ser vi straks børnene flokkes om rummet. Det gør de, fordi det er deres rum. Et rum hvor de, under et fælles ansvar, kan beskæftige sig med de kreative ting de har lyst til i øjeblikket, eller måske er de i gang med et projekt der løber over en lidt længere periode.

Materialerne i rummet er mange, og vi kan godt lide at finde og samle så mange forskellige materialer som muligt. På den måde får børnene mulighed for at kunne skabe/forme lige nøjagtig det billede, som de har i deres tanker, af deres projekt. Ud over friheden til at kunne skabe, hvad man lyster, sættes der også løbende projekter i gang, store som små. Vi maler, laver drager af papmache, laver spil til spillerummet og meget meget mere.

En af tankerne med værkstedet er, at det skal være en integreret del af det gennemgående arbejde i og med naturen. Materialer hentes blandt andet ind fra haven og forarbejdes som man ønsker det i værkstedet. De voksne er med til at videregive deres viden om forskellige teknikker og læren om materialerne, så barnet vil få kendskab til de forskellige materialer, og hvad de kan bruges til. Og vi støtter naturligvis barnet i den ting, det er i gang med, så det selv kan bruge og udvikle egne ideer om, hvordan materialerne kan bruges og komme til udtryk.

Værkstedet er et sted, som indeholder mange potentielle farer, hvilket bevirker, at der i dette rum er klare rammer og regler for brugen af værktøj, samt den generelle opførsel. Børnene skal have mest muligt ansvar, men ansvar som vi er sikre på det enkelte barn kan honorere. Med andre ord: Der tages ingen chancer, men vi stoler på børnene og deres evner til at kunne gebærde sig blandt værktøj og blandt hinanden.

 

Haven

I Lynge har vi en stor dejlig have. Der er frugt- og nøddetræer, bærbuske og krydderurter. Så der er mange muligheder for sanseoplevelser i vores have. Vi har også en dejlig køkkenhave.

Haven er et sted, der tager udgangspunkt i hele børnehavens liv. Et sted, hvor der er højt til loftet. Her skal der være plads til at råbe og ”slå ud med armene”, et sted med så få regler og så mange muligheder for børnene som muligt.

Haven bruges til at følge årstiderne på tæt hold. Vi inddrager børnene i det daglige arbejde, på en naturlig måde ved at lade dem deltage i alle de gøremål, der er i en have – f.eks. save, grave, plante, rive, luge, vande, reparere og bygge nyt.

I haven har børnene mulighed for leg og udfoldelse, uden at nødvendigvis bliver forstyrret af voksne. Her er masser af steder at gemme sig. Samtidig danner haven rammen for mange aktiviteter sammen med de voksne, f.eks. fodbold, hockey, maling, omplantning, naturfund og opdagelser, kreative indslag af enhver art.

Børnehaven og udelivet skal være forbundet med sansning og mange lege-muligheder, blandt andet med mudder, sand, vand, småkryb, træklatring og hulebyggeri.

 

Himmelbjerget   

Himmelbjerget ligger i området lige ved gårdspladsen, og det er et bjerg, som vi i løbet af de sidste par år, har forsøgt at få til at blive ved med at være et bjerg. Forsøgt, fordi vi får smidt jord på, og det elsker børnene naturligvis at kaste sig rundt i. Børnene ruller, klatre, leger, ser ud over de store vidder og filosoferer over, om vi egentlig engang kan nå op til den helikopter der flyver forbi os – og så bliver der kælket, når vejret tillader.

I dette område findes der også to meget benyttede legehuse, ligesom vores gyngestativ ligger her. Der er mange regler og megen læring omkring gyngerne og legehusene. De fleste er nogle, børnene selv laver. De laver kø til gyngerne og aftaler hvad man må og ikke må, i legehusene.

 

Gårdspladsen

Gårdspladsen er et af vores samlingssteder. Vi spiser ofte frokost her, og det er her eftermiddagsfrugten indtages. Men der er også et naturligt sted for os alle at mødes, når vi skal tale om ting og når det vi laver kræver borde og bænke i massevis.

Ved bordene på gårdspladsen spiser vi frokost sammen, tegner og laver kreative ting. Det er også tit her, der bliver fortalt historier om eftermiddagen.

På gårdspladsen har vi en stenalderovn. Her bages brød og en gang imellem en pizza. Det er et dejligt samlingssted, fordi der altid skal være en voksen, når vi har ovnen i gang. Børnene er naturligvis med i processerne, men at anvende en stenalderovn i praksis er en langvarig proces, det tager en dag at bage og det kræver øvelse.

 

Bålpladsen & multihuset

I børnehaven er vi mange børn og voksne, der elsker at lave bål. Vi bruger vores bålplads og multihus, som ligger bagerst i haven, både i dagligdagen og i projektperioder. De fleste børn er fascineret af ild, og bålet er en god måde at få indblik i ildens levende virkelighed på.

At være omkring bålet er med til at give børnene et naturligt og respektfuldt forhold til ild. Man kan godt have en pind i ilden, men den må ikke komme uden for stenene, der afgrænser bålet. For os er der mange lærerige oplevelser i og ved bålet, og de oplevelser vil vi gerne have sammen med børnene.

Inden vi skal tænde bålet, skal vi finde små pinde, kløve brænde og bygge det op. Det er noget børnene er med til, og som de går meget op i. Ordentligt skal det være!

Vi laver bål i al slags vejr. Det kan være en fin oplevelse for vores børn at lave bål i snevejr. Det eneste, der kan forhindre os, er kraftigt stormvejr. Vi ligger jo ude på markerne, og det er selv samme marker, der omgiver os.

Bålpladsen danner bl.a. ramme for socialisering og fællesskab, når vi f.eks. spiser rundt om bålet. Desuden er bålpladsen ligeledes centrum for bl.a. fortællinger, sang, lege i røgen, når bålet slukkes, og der findes dyr under sten og træstammer m.v.

I alle vores årstidstemaer indgår bålet på en masse forskellige måder, bl.a. med madlavning af forskellig art.

Af sikkerhedsmæssige årsager er der altid mindst én voksen ved bålet, og en anden voksen i nærheden af bålet, ligesom der skal hentes vand inden bålet tændes.

 

Dyrene  

I børnehaven har vi en udendørs voliere, med nymfeparakitter og undulater.

Det er vigtigt, at børn lærer at omgås dyr. De skal lære, hvordan man passer dem, hvordan man holder dem, hvad de spiser, om de føder levende unger eller lægger æg. Børnene skal lære at behandle dyrene ordentligt, og de skal lære, at også dyr har grænser, der skal respekteres. Børnene er naturligvis med til at passe og fodre vores dyr, som en del af vores praksis den nødvendige dagligdag.

Børnene er ofte lidt bange for dyrene, når de starter i børnehaven, men der går ikke ret længe før de er blevet trygge ved dem. Inden længe kommer de løbende med alverdens dyr fra haven: Biller, regnorme, snegle, frøer og andet småkravl.

Vi har akvarier på naturstuen og på legestuen, noget der interesserer mange børn. Det giver ro at kikke på de vandrende pinde, fiskene og på skildpadderne, og se dem svømme og kravle rundt blandt hinanden.

 

Principper for vedligeholdelse

Det sikkerhedsmæssige skal altid være i orden, og sikkerheden har derfor første prioritet i forbindelse med vedligeholdelse. Herefter er det vigtigt for os at vores hus, have og værksted er i en stand, der gør det både motiverende at passe på, og inspirerende at opholde sig i.